Hotels in Naha, JapanHotel Palm Royal Naha
1-5 Kume 
Naha 
8655551 

Hotels in Naha, Japan | Accommodation in Japan