Ryokan in Kyoto, Kansai, JapanGion Fukuzumi
Shimbasi 
Kyoto 
81755415181 
Gion Hatanaka
Gion Machi 
Kyoto 
755415315 
Kamogawa-kan Inn
 
Kyoto 
752214007 
Kohro
sakaimachi rokkaku 
Kyoto 
752217807 

Ryokan in Kyoto, Kansai, Japan | Accommodation in Japan